• Kontakt:
  Tel.: +420773482442
  Email: info@laudon.cz
 • Můj profil
 • 1 ks
  za 220.00 Kč
 Nabídka
 Kalkulačka měn

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.laudon.cz je Lumír Klement.

Lumír Klement , IČ: 67368701, příslušný úřad: Úřad městské části Praha 4

Kontaktní adresa: Lumír Klement, Libeň 117, 252 41 Dolní Břežany

Fakturační adresa: Lumír Klement, Pelhřimovská 11, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: 2209986017/3030 (Air bank, Praha)

Kontakt: info@laudon.cz

1. Obecná ustanovení

Ceny jsou stanoveny v korunách českých a reflektují stav daného titulu. Jsme plátci DPH.

Jsme internetový obchod nedisponující kamennou prodejnou. Zboží je přítomné v našem skladu a je možné si jej objednat a nechat doručit (viz. níže).

2. Zasílání objednávek

Knihy z naší nabídky si můžete objednat a budou Vám zaslány prostřednictvím České pošty. Telefonické objednávky realizujeme pouze po následném písemném potvrzení (postačí e-mailová zpráva). Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou.

Poštovné v České republice:

 • Česká pošta - Do 0,5 kg váhy objednaného zboží: platba předem – 60 Kč; s dobírkou 110 Kč
 • Česká pošta -Nad 0,5 kg váhy objednaného zboží: platba předem – 125 Kč; s dobírkou 175 Kč
 • Zásilkovna po ČR - Do 5 kg váhy - platba předem 69 Kč; s dobírkou 88 Kč
 • Při objednávce nad 1000 Kč je poštovné zdarma. --> Vztahuje se pouze na území České republiky.

Poštovné na Slovensko:

 • 250 Kč – POUZE PLATBA PŘEDEM
 • Zásilkovna po SR - Do 5 kg váhy - platba předem 85 Kč

Poštovné mimo ČR a SR:

 • Česká pošta - doručení do zemí EU do 250 g - platba předem 177 Kč
 • Česká pošta - doručení do zemí EU do 500 g - platba předem 220 Kč
 • Zásilkovna po HU - Do 5 kg váhy - platba předem 95 Kč

Platby předem jsou prováděny na náš český korunový či eurový účet, u ostatní ciziny individuálně (o jeho výši budete informováni předem). Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek.

4. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat: Lumír Klement, na adrese Libeň 117, 252 41 Dolní Břežany, e-mail info@laudon.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Lumír Klement, Libeň 117, 252 41 Dolní Břežany. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Lumír Klement, Libeň 117, 252 41 Dolní Břežany,

e-mail: info@laudon.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

7. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží, a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen (povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.

8. Popis stavu zboží

Stav antikvárních knih popisujeme těmito termíny:

 • Horší - kniha nese větší estetickou vadu, či poškození způsobené špatným zacházením a čtením.
 • Slušný - zjevné estetické vady, případně zjevné známky opotřebení čtením.
 • Velmi slušný - kniha nese mírné vady estetického rázu či mírné známky opotřebení .
 • Velmi dobrý - ojedinělé vady estetického rázu.
 • Výborný - kniha nemá zjevné vady.

Typ vazby knih popisujeme dále těmito termíny:

 • Volné listy v obálce - listy volně vloženy do desek / obálky.
 • Volné listy / Novinový formát - listy složeny do sebe.
 • Sešitová - listy sepnuté svorkou.
 • Sešitová s přebalem - listy sepnuté svorkou s původním přebalem.
 • Měkká / Brožovaná - lepená nebo šitá.
 • Brožovaná s přebalem - lepená nebo šitá s původním přebalem.
 • Pevná / Vázaná - v pevné vazbě bez přebalu.
 • Pevná s přebalem – pevná vazba, obsahující přídavný původní přebal.

9. Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. 

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

10. Reklamační řád

Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 6 těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu: info@laudon.cz.

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

 
Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Více informací naleznete zde.
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.